Deratizacija
Dezinsekcija
Dezinfekcija

Zdravstvene ustanove

Cilj zdravstvenih ustanova je brinuti se što kvalitetnije o svojim pacijentima. Međutim, ono što mnogi stručnjaci iz područna zdravstva ne uzimaju u obzir je to da standardi kvalitete zdravstvenih ustanova također uključuju programe za zaštitu od štetočina. Ovakvi standardi služe kako bi se moglo procijeniti poštuju li objekti protokole koji štite osoblje i pacijente u procesima suzbijanja i uklanjanja štetočina. 


LISTA ZA PROCJENU PROGRAMA SUZBIJANJA ŠTETOČINA

Sljedeća lista može Vam poslužiti kako biste lakše odredili je li program suzbijanja štetočina u Vašem objektu u skladu sa standardima. Ako pronađete nekakve nedostatke u njemu, pokušajte ih otkloniti zajedno s isporučiteljem usluga sanitarne zaštite. 


Standard za zdravstvene objekte:

Ustanova upravlja rizicima od opasnih materijala i otpada.

Element izvedbe 1: Opasni materijali, plan za upravljanje opasnim otpadom i popis opasnog otpada

Ustanova izrađuje i vodi popis opasnih materijala i otpada koji su u korištenju, uskladišteni ili se generiraju prema kriterijima koji su u skladu sa zakonskim regulativama u primjeni.


Element izvedbe 2: Provedba programa za opasne materijale i otpade

Ustanova uspostavlja i provodi postupke kojima smanjuju rizike vezane za odabir, rukovanje, spremanje, transport, korištenje i odlaganje opasnih materijala i otpada od trenutka primitka odnosno generacije preko uporabe do konačnog odlaganja, što uključuje upravljanje sljedećim supstancama: kemikalijama, kemoterapijskim materijalima, farmaceutskim proizvodima, radioaktivnim materijalima i medicinskim otpadom, uključujući oštre predmete.

Element izvedbe 3: Evidentiranje opasnih materijala i otpada
Ustanova čuva dokumentaciju, uključujući dozvole, odnosno, licence, manifeste i sigurnosne liste propisane zakonskim regulativama. Usluge