Deratizacija
Dezinsekcija
Dezinfekcija

Deratizacija

Štetni glodavci, posebice štakori i miševi, stalni su pratioci čovjeka, široko su rasprostranjeni te nanose velike ekonomske, ali i zdravstvene štete, budući su prijenosnici raznih zaraznih bolesti. Jedna od temeljnih usluga id90 je deratizacija sto je skup mjera i postupaka koji se provode u svrhu smanjenja populacije štetnih glodavaca: štakora, miševa i mišolikih glodavaca.

Pruža li Vaš objekt štetočinama ono što im je potrebno?

Dovoljna je pojava samo jednog nametnika da Vaše poduzeće doživi financijske gubitke, pa ne čudi da cijela najezda nametnika može uvelike oštetiti njegovu reputaciju. S druge strane, jednom kada uđu unutra, štetočine se jako brzo razmnožavaju, što znači da ključ za njihovo suzbijanje leži prvenstveno u sprječavanju štetočina od ulaska u Vaš objekt. 


Štetočine mogu ošteti Vašu zaradu tako što:

 • Oštećuju strukturu objekta
 • Uzrokuju negativna iskustva klijenata
 • Oštećuju materijale i inventar u objektu
 • Šire zarazne bolesti
 • Uzrokuju kršenje pravilnika o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima
 • Uzrokuju trovanja hranom
 • Uzrokuju pad poslovanja


Pruža li Vaš objekt štetočinama ono što im je potrebno?

Ulazne točke 
Štetočine mogu ući u Vaš objekt na mnogo načina, uključujući vrata, prozore, ventilacije, vodovodne instalacije, pukotine i rupe u zidovima odnosno podovima, ili pak putem isporuke robe od dobavljača.
Izvori vode 
Štetočine svakodnevno trebaju vodu, što znači da su fontane, zahodi, oštećeni odvodi, kondenzirana voda iz klimatizacijskih sustava i ostale vrste vodovodnih cijevi pogodna mjesta za njihovo razmnožavanje.
Izvori hrane 
Čak i neznatni higijenski propusti mogu postati izvor hrane za nametnike. Žohari primjerice jedu gotovo sve; od kose do ljepila za kartonske kutije.  

Mjesto prebivanja 
Životni prostor glodavaca, žohara i ostalih štetočina su uska i tamna mjesta, pa tako malene pukotine ili napukline u Vašem objektu mogu postati mjesto njihovog razmnožavanja i prebivanja. 
Prostorije za klijente i djelatnike 
Prostorije poput onih za odmor kritične su točke izlaganja štetočinama. Zaštita klijenata i djelatnika od ružnih i po zdravlje opasnih izlaganja štetočinama je neophodna za uspješno poslovanje Vašeg poduzeća i Vaš krajnji cilj. 
Okoliš u blizini objekta  
Staro, vlažno drvo za ogrijev može biti nastanište štetočina. Truli djelovi živučeg drveta također su nastanište štetočina te se savjetuje da se takvi djelovi saniraju. 
Jeste li znali da Vaš trenutni program suzbijanja štetočina možda čini više štete nego koristi? 
Naime, ako i dalje viđate nametnike u Vašem objektu, postoji mogućnost da Vaš isporučitelj usluge ne koristi odgovarajuća sredstva ili ne koristi dovoljne količine istih, a čak je moguće i da ih primjenjuje na pogrešnim mjestima. 


Način rada id90: Procjena, provedba i kontrola to jest PPK 

Bitno je naglasiti da je uspješno suzbijanje štetočina proces, a ne jednokratan događaj. Putem našeg programa integrirane kontrole štetočina mi ćemo napraviti plan zaštite koji je prilagođen upravo Vašim potrebama i željama jer će se temeljiti kako na znanstvenim spoznajama, tako i na pojedinačnim inspekcijama u Vaš objekt. 
Naše metode kombiniraju kontinuiranu i uzajamnu izmjenu djelatnosti procjene, provedbe i kontrole, zbog čega možete biti sigurni da će Vaše poslovanje dobiti maksimalnu zaštitu uz minimalnu izloženost. 

 


Javni prostori i sredstva za suzbijanje štetočina 

Provođenje obvezatne sustavne deratizacije na nivou gradova u RH propisano je prema Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. U Službenom glasniku Grada Zagreba  donesena je Odluka o obveznoj preventivnoj deratizaciji na području Grada Zagreba. 

Uz preventivnu deratizaciju dodatnim postupcima kurativne deratizacije suzbija se problem povećane pojavnosti štetnih glodavaca u trenutku kada on nastupi.

Uz preventivne (npr. uklanjanje otpadaka), biološke (prirodni neprijatelji) i fizikalno-mehaničke (prepreke, ljepljive trake) metode suzbijanja štetnih glodavaca, najprimjenjivanija metoda deratizacije jest, ipak, kemijska metoda, koja se zasniva na primjeni kemijskih sredstava, tzv. rodenticida.

Po kemijskom sastavu rodenticidi su otrovi mineralnog, biljnog ili sintetskog podrijetla, a prema načinu djelovanja razlikujemo slijedeće skupine rodenticida:

 • akutni otrovi - visoko toksični, brzo djelovanje
 • antikoagulanti - kumulativni učinak, prolongirano djelovanje
 • kemosterilizanti - selektivni učinak
 • plinovi - respiratorni unos, brzo djelovanje

    Od rodenticida se zahtjeva da su učinkoviti u niskim koncentracijama, da u glodavaca izazivaju    smrt što sličniju prirodnoj, da su prihvatljivi za glodavce te da  ne izazivaju rezistenciju. Nadalje,  rodenticidi u primijenjenoj koncentraciji ne smiju  biti otrovni za ljude i domaće životinje te moraju  imati uporabnu dozvolu  Ministarstva zdravstva RH. Sva navedena obilježja imaju i rodenticidi iz  skupine  antikoagulanata II. generacije, koje, u obliku gotovih rasutih ili krutih mamaca, tzv.  meka,  koristimo prilikom obavljanja usluge deratizacije.

Meka ili mamac je mješavina rodenticida i hrane kao nosača. Prema sastavu, odnosno strukturi hranjivog nosača, razlikujemo nekoliko tipova meke: meka sa svježom ili pokvarljivom hranom, meka sa žitaricama (rasuta meka), parafinizirana (kruta) meka, tekuća meka i prah (prašiva).

Pažljivo odabrana meka, ovisno o uvjetima koji vladaju na terenu, postavlja se u deratizacijske kutije s jasnim oznakama upozorenja i podacima pravne osobe koja obavlja uslugu deratizacije. Osim odabira atraktivne meke, za efikasno suzbijanje štetnih glodavaca, vrlo je važno deratizacijske kutije s mekom izložiti na dobro mjesto. Stoga je za svaki objekt i teren potrebno izraditi točan plan i raspored izlaganja meka (tzv. deratizacijska mapa), ovisno o mjestima najveće pojavnosti glodavaca te njihove putove kretanja i zadržavanja, odnosno njihova skrovišta i rupe.

                                      


Miševi
Miševi
Štakori
Štakori
Krtica
Krtica