Skip to main content

SUZBIJANJE KOMARACA

Redoviti postupci suzbijanja komaraca uz sistematično praćenje njihovog životnog ciklusa i pojavnosti u posljednje vrijeme dobivaju sve veći značaj, budući da prekomjerna brojnost spomenutih štetnika uslijed povoljnih životnih uvjeta, postaje sve izraženiji i veći problem.

Potencijalni problem predstavljaju ženke komaraca s velikom reproduktivnom moći, koje se nakon oplodnje hrane krvlju čovjeka i/ili životinja, budući da su im za razvoj jajašaca potrebni krvni proteini. Kako uzimaju krv iz različitih izvora, one su i mogući prijenosnici najrazličitijih zaraznih bolesti, pa time postaju i prijetnja po ljudsko zdravlje.

Sistematičan pristup problematici suzbijanja komaraca obuhvaća praćenje brojnosti komaraca na određenom području (tzv. monitoring) uz stalan uvid u rasprostranjenost legla, koja su vezana uz vodena staništa, te naposljetku i pravovremenu primjenu larvicidnog i adulticidnog tretmana koji dugoročno daje vrlo dobre rezultate.

Larvicidnim tretmanom problem se rješava na samom početku kojim se suzbijaju ličinke komaraca u njihovim vodenim staništima, te se na taj način spriječava pojava nove generacije odraslih jedinki (adulta).

Adulticidnim tretmanom metodom toplog ili hladnog ULV zamagljivanja suzbijaju se odrasle aktivne jedinke.

Sredstava koja koristimo za suzbijanje komaraca, bilo da se radi o larvicidima ili adulticidima, Imaju Rješenje Ministarstva zdravstva te ih koristimo sukladno uputama proizvođača vodeći računa o neciljanim vrstama.

Štetnici