Skip to main content

Kontakt

id90 d.o.o.

Adresa: Ogrizovićeva 34/1, 10000 Zagreb
Tel: +385 1 3648 000
Fax: +385 1 3648 002
E-mail: id90@id90.hr

Tvrtka: ID 90 d.o.o.
Sjedište: Ogrizovićeva 34/1, 10000 Zagreb
Sud upisa u registar: Trgovački sud u Zagrebu
Broj sudskog registra: 080053825
OIB: 67813285523
MB: 3587088
Žiro-račun: 2360000-1101270527
Banka: Zagrebačka banka