Skip to main content

O NAMA

Tvrtka ” ID ’90 “ osnovana je 1990. godine i uz ovlaštenje Ministarstva zdravstva RH, već trideset godina vrlo uspješno posluje kroz različite vidove sanitarne zaštite.

U skladu sa Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (“NN”RH, br. 113/08) te Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove i dr. pravne osobe te osobe koje samostalno osobnim radom obavljaju djelatnost dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva (“NN” RH, br. 35/07) obavljamo usluge: dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije.

Također pružamo i usluge

  • larvicidnog i adulticidnog suzbijanja komaraca
  • odbijanja zmija i ptica štetočina
  • uništavanja (eradikacije) korova i drvenastog raslinja
  • zaštite bilja od najezde štetnih insekata
  • hortikulturno uređivanje zelenih površina

Aktivni smo član i Hrvatske udruge za DDD od 2004. god., a usluge deratizacije, desinsekcije i dezinfekcije obavljamo prema visokim standardima međunarodno priznatih normi:

  • ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 27001

Posjedujemo skladište koje zadovoljava uvjete koje zahtijeva zakonska regulativa, službena vozila, profesionalan kadar, kao i visoko kvalitetna ekološki prihvatljiva sredstva koja zbog svojih kemijskih i fizikalnih karakteristika zadovoljavaju visoke svjetske ekološke standarde.

I dok se na samim počecima poslovanja krug korisnika naših usluga prostirao na području grada Zagreba i njegove uže okolice, danas se možemo pohvaliti poslovnom suradnjom s nizom poduzeća, i to ne samo na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije, nego i u većini i manjim gradovima kontinentalnog i primorskog dijela Hrvatske.

Među višegodišnje ugledne korisnike naših usluga ubrajaju se, kako eminentne tvrtke i ustanove iz državnog sustava, tako i brojne tvrtke u privatnom vlasništvu i to iz različitih sektora gospodarske i društvene djelatnosti (industrija – prehrambena, tekstilna, i dr.; ugostiteljsko-turističke djelatnosti; zdravstvene i obrazovne ustanove; itd.). Ništa manje značajni korisnici naših usluga su i pojedinci – privatne osobe. Stručnost, kvaliteta, učinkovitost i odgovornost čine temelj našeg poslovanja, na što ukazuju i zadovoljni dugogodišnji korisnici naših usluga, dajući nam uvijek iznova svoje povjerenje.