Skip to main content

ZAŠTITA BILJA

Kao što i sam pojam govori postupcima zaštite bilja suzbijaju se štetnici na različitim vrstama bilja uglavnom ukrasnom parkovnom drveću. Postupcima zaštite bilja koji obuhvaćaju fitopatološku i entomološku zaštita bilja, suzbijaju se štetnici koji svojom prekomjernom brojnošću uzrokuju propadanje pojedinih biljnih organa, a naposlijetku i čitave biljke što narušuje samu estetsku sliku određene urbane zelene površine.

Problem invazije štetnih insekata, odnosno najčešće njihovih ličinačkih stadija na pojedine kultivirane vrste bilja izuzetno je važno uočiti u što ranijim fazama najezde kada još nije učinjena prevelika šteta, kako bi se postupcima zaštite bilja uklonio nepoželjni štetnik,te napadnutoj biljnoj vrsti omogućio daljnji opstanak. Fitopatološka i entomološka zaštita bilja obuhvaća evidentiranje i determiniranje bolesti ili štetnika na ukrasnom zelenilu u gradskoj sredini. U sklopu te usluge, obavljamo utvrđivanje zdravstvenog stanja stabala, utvrđivanja bolesti i/ili štetnike na određenim stablima, te usluge zaštite kada se utvrdi prisutnost štetnika. Nakon određivanja vrste bolesti ili štetnika pristupa se tretiranju istih primjerenim sredstvom, te praćenjem daljnje infestacije te često, znajući iz iskustva, ponovnim tretiranjem kako bi se suzbile nove generacije štetnika i očuvalo zdravstveno stanje stabala kao evidentnog zelenog ukrasa grada i pokazatelja brige za gradsko zelenilo i okoliš.

Tako obavljamo zaštitu divljeg kestena (A. hippocastanum) od moljca minera (Cameraria ohridella),te njegovu izrazitu sklonost za lišće divljeg kestena. Ona se očituje u nastajanju bijelih mrlja-mina koje uzrokuju ličinke moljca. Posebna šteta uočava se krajem kolovoza kada može doći do potpunog sušenja i opadanja lišća zbog specifičnosti razvojnog ciklusa moljaca koji može imati i do tri generacije tokom ljeta. Za rješavanje estetskih šteta koji štetnik uzrokuje unutar urbanih, te narušava samu sliku grada i parkovnih sredina, nudimo folijarno tretiranje pomoću orošivača, sredstvima namijenjenim za suzbijanje determiniranog štetnika koji spadaju u grupu regulatora rasta kukaca. Isti nisu na listi otrova i ne predstavljaju opasnost za ljude i životinje.

U sklopu zaštite od štetnika i bolesti uključena je i prihrana stabala preko lista folijarnim gnojivima koji pridonose boljem zdravstvenom stanju i vitalitetu stabala.

Zaštitu bilja obavljamo korištenjem suvremenog priključnog i samookretnog stroja u obliku top-atomizeraa, opremljenog sa dodatnom opremom koja nam omogućava bolju dispergiranost zaštitnih sredstava, bolju prijemljivost škropiva (elektrostatski naboj E±S4), te veći domet kod različitih visina stabala ( do cca. 35m).