Skip to main content

UVJETI KORIŠTENJA

 

Naziv: ID 90, d.o.o.
Sjedište i adresa tvrtke: Ogrizovićeva 34/1, 10000 Zagreb
MBS: 3587088
OIB: 67813285523

Subjekt je registriran pri Trgovačkom sudu u Zagrebu. Temeljni kapital iznosi 20.000 HRK (2.656,46 EUR) te je uplaćen u cijelosti.

Žiro račun otvoren kod Zagrebačka banka. IBAN: HR2360000-1101270527

Ovlašteni zastupnici tvrtke su Ivan Drešar.

Opći uvjeti korištenja internetske stranice

Korisnici su dužni prije početka korištenja web stranice www.id90.hr (dalje: web stranica) pružatelja usluga trgovačkog društva ID 90, d.o.o. sa sjedištem u Ogrizovićeva 34/1, 10000 Zagreb, OIB: 67813285523 (dalje: id90 d.o.o.) upoznati se s Općim uvjetima korištenja web stranice. Ako imaju dodatnih pitanja ili nejasnoća vezanih uz uvjete korištenja, mogu poslati upit na adresu e-pošte id90@id90.hr.

Prihvaćanje Općih uvjeta

Pristupanjem web stranici ili korištenjem bilo kojeg dijela njezinog sadržaja ili usluga, korisnik prihvaća Opće uvjete korištenja web stranice (Opći uvjeti), kao i sva ostala pravila i uvjete korištenja predmetne web stranice i usluga koje se putem nje pružaju. Korisnici su suglasni da neće koristiti web stranicu na način da štete autorima ili trećim osobama, te prihvaćaju sve rizike korištenja web stranice i usluga. Ukoliko se korisnik ne slaže s navedenim, dužan je prestati koristiti web stranicu i usluge koje se putem nje pružaju.

Promjene Općih uvjeta i stranice

id90 d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili dopuniti Opće uvjete. Promjene stupaju na snagu danom objave na web stranici. Nastavak pristupanja web stranici ili korištenja bilo kojeg dijela njezinog sadržaja smatrat će se pristankom na izmijenjene ili dopunjene Opće uvjete. id90 d.o.o. savjetuje periodično provjeravanje Općih uvjeta radi upoznavanja s eventualnim promjenama. id90 d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave izmijeniti, dopuniti ili ukinuti bilo koji dio svog poslovanja, što uključuje i web stranicu, odnosno bilo koji njezin dio, servise, podstranice ili usluge koje se putem njih pružaju. Predmetno pravo uključuje, ali se ne ograničava na, promjenu vremena dostupnosti, promjenu sadržaja, dostupnost novih podataka, promjenu načina prijenosa, kao i prava na pristup ili korištenje web stranicom.

Dužnost je i obaveza korisnika koristiti web stranicu u skladu s pozitivnim propisima te općim moralnim i etičkim načelima. id90 d.o.o. ima pravo u svakom trenutku vršiti kontrolu sadržaja web stranice kako bi osigurao poštivanje Općih uvjeta i pozitivnih propisa. Izmjene uvjeta korištenja važeće su odmah po objavi na web stranici www.id90.hr.

Autorska prava

Sadržaj web stranice i usluga zaštićeni su autorskim pravima. Mijenjanje, posuđivanje, prodavanje ili distribuiranje sadržaja moguće je samo uz prethodnu pisanu dozvolu izdanu od strane id90 d.o.o.

Odgovornost

id90 d.o.o. omogućuje korištenje web stranice na najbolji mogući način. To uključuje:

  • nadgledanje rada servera,
  • širenje kapaciteta prema broju korisnika,
  • podršku korisnicima te
  • otklanjanje eventualnih grešaka i problema u radu sustava.

id90 d.o.o. ne preuzima odgovornost za eventualne probleme u radu web stranice i usluga. id90 d.o.o. ne može jamčiti da korištenje web stranice i usluga neće biti prekinuto ili bez pogrešaka. Korisnik je suglasan s time da pristup web stranici ponekad može biti u prekidu ili privremeno nedostupan.

Korisnici koriste web stranicu na vlastitu odgovornost. id90 d.o.o. ni na koji način nije odgovoran za štetu koju korisnik može pretrpjeti korištenjem web stranice. Autori i druge fizičke ili pravne osobe uključene u stvaranje, proizvodnju i distribuciju web stranice nisu odgovorni ni za kakvu štetu nastalu kao posljedicu korištenja ili nemogućnosti korištenja iste.

id90 d.o.o. zadržava pravo da onemogući pristup web stranici korisnicima u slučaju procjene da se ista koristi na neprikladan način. id90 d.o.o. zadržava pravo odbiti pristup web stranici bilo kome, na osnovu vlastitih procjena. Korisnik se obvezuje da će web stranicu  koristiti na način da ne ugrožava resurse i usluge u cijelosti. Neprimjereno korištenje web stranice zabranjeno je i rezultira ukidanjem pristupa istoj.

Korisnik je dužan čuvati podatke o svom korisničkom računu tajnima, te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem svog korisničkog računa.