Skip to main content

ERADIKACIJA KOROVA

Eradikacijom, odnosno kemijskim suzbijanjem korova i drvenastog raslinja na brz i učinkovit način uklanja se nepoželjna vegetacija na svim mjestima gdje bi njezin nekontrolirani rast mogao uzrokovati štetne posljedice.

U današnje vrijeme dolaskom stranih, alohtonih (tzv. neofiti) vrsta korova kao agresivnih i dominanatnih vrsta na područje RH, susrećemo se sa sve većim problemom pri kontroliranju i suzbijanju istih.

Korovne vrste unešene na područje RH vrlo su se dobro prilagodile klimatskim uvijetima u pojedinim dijelovima RH, te na taj način potiskuju domaće autohtone vrste i predstavljaju kako ekološki tako i zdravstveni i estetski problem.

Važnost redovitog i adekvatnog obavljanja ove usluge posebice dolazi do izražaja u onim djelatnostima gdje bi invazivan rast korova mogao uzrokovati izravnu štetu po samo poslovanje.

To su prvenstveno neiskorištene poljoprivredne površine i obale rijeka, te posebice rubovi prometnica željezničke pruge i čvorišta, luke te posebice druge djelatnosti sa postrojenjima na otvorenom (posebice njihove metalne konstrukcije, cjevovodi, i dr.), travnate površine sa zaštitnim ogradama i branicima gdje korov i drvenasto raslinje preuzimaju ulogu posrednika u nastanku brojnih korozivnih oštećenja i predstavljaju potencijalnu opasnost od požara.

Jedan od novijih problema odnosi se, na svima poznatu ambroziju, koja sve većem broju ljudi uzrokuje ozbiljne zdravstve probleme i onesposobljava ih u obavljanju svakodnevnih poslova i obaveza.

Usluge eradikacije izvodi naš stručan kadar, koristeći visoko kvalitetna sredstva, koji su zbog svojih kemijskih i fizikalnih obilježja ekološki prihvatljivi i opravdani, a istovremeno izuzetno učinkoviti u suzbijanju korova i druge nepoželjne vegetacije.