Skip to main content

DERATIZACIJA

Deratizacija kao opća mjera podrazumijeva različite mehaničke, fizikalne i kemijske mjere kojima je cilj smanjenje populacije štetnih glodavaca ispod praga štetnosti i sprječavanje ulaženja, zadržavanja i razmnožavanja štetnih glodavaca na površinama, u prostoru ili objektima.

Štetni glodavci, posebice štakori i miševi, stalni su pratioci čovjeka, široko su rasprostranjeni te nanose velike ekonomske, ali i zdravstvene štete, budući su prijenosnici raznih zaraznih bolesti.

Preventivna deratizacija provodi se minimalno dva puta godišnje kada se ujedno očekuje i najveća biološka pojavnost štetnih glodavaca, a vezano uz klimatske uvjete koji im u tim razdobljima naročito pogoduju.

Deratizacija se provodi mehaničkim, fizikalnim i kemijskim mjerama:

  • Mehaničke mjere deratizacije podrazumijevaju uklanjanje otpada i ostalog materijala pogodnog za razvoj štetnih glodavaca, uklanjanje mogućih staništa, ugradnja prepreka (mreža) na otvorima, uporabu lovki, ljepljivih traka.
  • Fizikalne mjere deratizacije podrazumijevaju postupke uporabe ultrazvuka s ciljem sprječavanja ulaženja i zadržavanja štetnih glodavaca.
  • Kemijske mjere deratizacije podrazumijevaju uporabu rodenticida, odnosno izlaganje rasutih i krutih zatrovanih mamaca.

Od rodenticida se zahtjeva da su učinkoviti u niskim koncentracijama,  da izazivaju smrt što sličniju prirodnoj, da su prihvatljivi za glodavce te da ne izazivaju rezistenciju. Nadalje, rodenticidi u primijenjenoj koncentraciji ne smiju biti otrovni za ljude i domaće životinje te moraju imati važeće Rješenje Ministarstva zdravstva RH. Sva navedena obilježja imaju i rodenticidi iz skupine antikoagulanata II. generacije, koje, u obliku gotovih rasutih ili krutih mamaca, tzv. meka, koristimo prilikom obavljanja usluge deratizacije.

Po kemijskom sastavu rodenticidi su otrovi mineralnog, biljnog ili sintetskog podrijetla, a prema načinu djelovanja razlikujemo slijedeće skupine rodenticida:

  • akutni otrovi – visoko toksični, brzo djelovanje
  • antikoagulanti – kumulativni učinak, prolongirano djelovanje
  • kemosterilizanti – selektivni učinak
  • plinovi – respiratorni unos, brzo djelovanje

Meka ili mamac je mješavina rodenticida i hrane kao nosača. Prema sastavu, odnosno strukturi hranjivog nosača, razlikujemo nekoliko tipova meke: meka sa svježom ili pokvarljivom hranom, meka sa žitaricama (rasuta meka), parafinizirana (kruta) meka, tekuća meka i prah (prašiva).

Pažljivo odabrana meka, ovisno o uvjetima koji vladaju na terenu, postavlja se u deratizacijske kutije s jasnim oznakama upozorenja i podacima pravne osobe koja obavlja uslugu deratizacije.

Osim odabira atraktivne meke, za efikasno suzbijanje štetnih glodavaca, vrlo je važno deratizacijske kutije s mekom izložiti što je moguće bliže putevima kretanja štetnih glodavaca. Stoga je za svaki objekt i teren potrebno izraditi točan plan i raspored izlaganja meka (tzv. deratizacijska mapa), ovisno o mjestima najveće pojavnosti glodavaca te njihove putove kretanja i zadržavanja, odnosno njihova skrovišta i rupe.

Štetnici