Suzbijanje komaraca

Dovoljno je samo 10-ak dana da se od jednog komarca nakoti njih stotinjak. Ako se to dogodi, Vaše klijente i djelatnike ne samo da će komarci iritirati, već će oni za njih biti opasnost  po zdravlje zato što šire bolesti poput virusa zapadnog Nila, malarije, žute groznice i encefalitisa. Naš program suzbijanja komaraca dokazano djeluje na smanjenje prisutnosti komaraca u Vašem objektu trenutno i u budućnosti, čime Vam omogućujemo da se u potpunosti posvetite svom poslovanju. 


Pojavnost komaraca

Redoviti postupci suzbijanja komaraca uz sistematično praćenje njihovog životnog ciklusa i pojavnosti u posljednje vrijeme dobivaju sve veći značaj, budući da prekomjerna brojnost spomenutih štetnika uslijed povoljnih životnih uvjeta, postaje sve izraženiji i veći problem. 

Potencijalni problem predstavljaju ženke komaraca s velikom reproduktivnom moći, koje se nakon oplodnje hrane krvlju čovjeka i/ili životinja, budući da su im za razvoj jajašaca potrebni krvni proteini. Kako uzimaju krv iz različitih izvora, one su i mogući prijenosnici najrazličitijih zaraznih bolesti, pa time postaju i prijetnja po ljudsko zdravlje.

Naš pristup 

Sistematičan pristup problematici suzbijanja komaraca obuhvaća praćenje brojnosti komaraca na određenom području (tzv. monitoring) uz stalan uvid u rasprostranjenost legla, koja su vezana uz vodena staništa, te naposljetku i pravovremenu primjenu larvicidnog i adulticidnog tretmana. Takav pristup daje dugoročno vrlo dobre rezultate. Larvicidnim tretmanom problem se rješava na samom početku kojim se suzbijaju ličinke komaraca u njihovim vodenim staništima, te se na taj način spriječava pojava nove generacije odraslih jedinki (adulta).

Adulticidnim tretmanom metodom hladnog ULV zamagljivanja uspješno se suzbijaju odrasle aktivne jedinke .

Naša sredstva 

Sredstava koja koristimo za suzbijanje komaraca, bilo da se radi o larvicidima ili adulticidima, su u potpunosti ekološki prihvatljiva i neotrovna za vodene organizme, budući je njihova primjena vezana uz vrlo osjetljive vodene ekosustave, te maksimalno učinkovita ukoliko se vodi računa o sustavnom suzbijanju prema dinamici koju mi određujemo ovisno o samim preduvijetima za njihov razvoj.